Tuyển dụng công nhân thi công công trinh cơ điện

20 Th3 2024

Hiện tại VTT M&E Co. Ltd đang có nhu cầu tuyển dụng 30 công nhân thi công.

 

Related Post