Hệ thống ống thông khí

Hệ thống ống khí có nhiệm vụ phân phối và vận chuyển không khí bao gồm các phần chính: - Hệ thống ống gió: cấp gió...

Thoát nước – vệ sinh

VTT M&E Co., Ltd có cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho tòa nhà văn phòng và các nhà máy công ng...

Hệ thống điều hòa không khí công nghiệp

Thiết kế và thi công lắp đặt, cung câp thiết bị hệ thống điều hòa không khí cho các tòa nhà văn phòng thương mại, khá...

Hệ thống cấp, thoát nước

VTT M&E Co., Ltd có cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp nước cho tòa nhà văn phòng và các nhà máy, cũng như hạ ...

Hệ thống PCCC

Hệ thống PCCC của chúng tôi cung cấp nhằm trách triệt để rủi ro cho các dự án, với chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp ...