Trung tâm mua sắm AEON MALL SÀI ĐỒNG – LONG BIÊN – HÀ NỘI

Dự án:  TRUNG TÂM MUA SẮM  AEON MALL – LONG BIÊN – HÀ NỘI

Đối tác: SHINRYO VIETNAM

Hạng mục thực hiện: Thi công, lắp đặt hệ thống ánh sáng, báo cháy, hệ thống âm thanh thông báo….

Địa điểm thi công: Khu công viên CNTT Hà Nội, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian thi công: từ 05/08/2014 đến 10/2015

Giá trị công việc thực hiện: 8.700.000.000,00 đồng

Related Project