DỰ ÁN VNG DATA CENTER

VTT M&E Co., LTD được vinh dự tham gia dự án cùng với đối tác KINDEN VIETNAM dưới sự chấp thuận của tổng thầu AN PHONG.

Trung tâm dữ liệu mới và đạt chuẩn quốc tế của VNG – VNG Data Center, có quy mô 7.800 m2 và diện tích sàn sử dụng lên đến 12.400 m2. VNG Data Center đáp ứng cơ sở hạ tầng có tính sẵn sàng tốt nhất cho tất cả các nền tảng dịch vụ kỹ thuật số, lưu trữ dữ liệu an toàn và các giải pháp điện toán đám mây đặc thù, đồng thời bổ sung cho các dịch vụ điện toán đám mây hiện có cho khách hàng tại Việt Nam.

Related Project