Dự án SAIGON PRECISION LT1-A FACTORY

Dự án: SAIGON PRECISION LT1-A  FACTORY

Đối tác: SANYO ENGINEERING & CONTRACTION  INC

Hạng mục thực hiện: Thi công, lắp đặt một phần hệ thống điện

Địa điểm thi công: Linh Trung Export Zone, TP. Hồ  Chí Minh

Thời gian thi công: từ 08/2011 đến 06/03/2013

Giá trị công việc thực hiện: 1.275.203.133 đồng

Related Project