Dự án Nhà máy NARIS VIETNAM

Dự án: NHÀ MÁY NARIS VIỆT NAM

Đối tác: Công ty TNHH Kỹ thuật TAIKISHA Việt Nam

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc thi công, lắp đặt hệ thống điện

Địa điểm: KCN ASCENDAS, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2015 đến tháng 10/2015

Giá trị thực hiện: 4.200.000.000 VNĐ (Bốn tỷ hai)

Related Project