Dự án Nhà máy HORY VIETNAM

Dự án: Nhà mày HORY VIỆT NAM

Đối tác: TAIKISHA VIETNAM

Địa điểm: KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Thời gian thự hiện: Tháng 10-2013 đến tháng 05-2014

Giá trị thực hiện: 4.730.000.000,00 (VNĐ)

Related Project