Dự án Nhà máy AIR WATER – VIETNAM

Dự án: Nhà máy AIR WATER – VIETNAM

Đối tác: Công ty cổ phần kỹ nghệ Đạt Thuận (PROTECH CORP)

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Địa điểm: KCN Phú Mỹ I, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Tháng 10-2013 đến tháng 05-2014

Giá trị thực hiện: 2.447.000.000,00 (VNĐ)

Related Project