Dự án Nhà Máy ADMS Việt Nam

Dự án: NHÀ MÁY ADMS VIỆT NAM

Đối tác: Công ty TNHH Kỹ thuật TAIKISHA Việt Nam

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc thi công, lắp đặt hệ thống điện

Địa điểm: KCN Biên Hoà II, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2015 đến tháng 10/2015

Giá trị thực hiện: 4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ rưỡi)

Related Project