CÁC DỰ ÁN NĂM 2018

1. Nhà máy MEKOPHAR

2. Nhà máy SMC (Giai đoạn 1, 2)

3. Văn Phòng nhà máy ACECOOK VIETNAM

4. Cao ốc căn hộ Z1

Related Project