CÁC DỰ ÁN NĂM 2014

CÁC DỰ ÁN VTT M&E Co., Ltd ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014

 

01. Dự án Nhà máy TPR VIỆT NAM

Địa điểm: KCN Vietnam-Singapore II, Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện nhà máy

Nhà thầu chính: NSN CORP

Thời gian: từ tháng 12/2013 đến tháng 04/2014

Giá trị: 386.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi sáu triệu)

————————————————————————————————————

02. Dự án Nhà máy HORY VIỆT NAM

Địa điểm: KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy

Nhà thầu chính: TAIKISHA VIETNAM

Thời gian: từ tháng 10/2013 đến tháng 05/2014

Giá trị: 4.730.000.000 VNĐ

———————————————————————————————————————

03. Nhà máy AIR WATER và AIR WATER FILLING STATION

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: PROTECH CORP

Thời gian: từ tháng 10/2013 đến tháng 09/2014

Giá trị: 4.747.000.000 VNĐ

——————————————————————————————————————

04. Nhà máy VINA KYOEI STEEL EXPANSION

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Công việc: Cung cấp nhân công cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: YURTEC VIENAM

Thời gian: từ tháng 03/2014 đến tháng 05/2014

Giá trị: 4.280.000.000 VNĐ (Bốn tỷ hai trăm tám mươi triệu)

————————————————————————————————————

05. Nhà máy PEPSICO CẦN THƠ

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: PROTECH CORP

Thời gian: từ tháng 06/2014 đến tháng 08/2014

Giá trị: 440.000.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi triệu)

——————————————————————————————————————

06. Nhà máy AJINOMOTO

Địa điểm: TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: NSN CORP

Thời gian: từ tháng 08/2014 đến tháng 10/2014

Giá trị: 669.500.000 VNĐ (Sáu tăm sáu mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)

————————————————————————————————————

07. Nhà máy TAKIGAWA VIETNAM

Địa điểm: KCN VSIP II, Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: TAIKISHA VIETNAM

Thời gian: từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014

Giá trị: 380.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mưới triệu)

 ————————————————————————————–

08. Nhà máy ADMS

Địa điểm: KCN Biên Hoà II, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: PROTECH CORP

Thời gian: từ tháng 11/2014 đến tháng 01/2015

Giá trị: 4.800.000.000 VNĐ (Bốn tỷ tám trăm triệu)

———————————————————————————————————-

 

09. Trung tâm mua sắm AEON MALL

Địa điểm: Sài Đống, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện nhẹ)

Nhà thầu chính: SHINRYO VIETNAM

Thời gian: từ tháng 08/2014 đến tháng 09/2015

Giá trị: 8.270.000.000 VNĐ (Sáu tỷ hai trăm bảy mươi triệu)

———————————————————————————————————-

 

Related Project