CÁC DỰ ÁN NĂM 2013

CÁC DỰ ÁN VTT M&E Co., Ltd ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013

 —————————————————————————-

01. Khu công nghiệp LONG ĐỨC

Địa điểm: KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công cho hệ thống trạm điện và đèn đường

Nhà thầu chính: SUNTEC CORP

Thời gian: từ 05/01/2013 đến 30/07/2013

Giá trị: 11.450.000.000 VNĐ (Mười một tỷ bốn trăm năm mươi triệu)

 ——————————————————————————————-

02. Nhà máy LIXIL-KAJIMA

Địa điểm: KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công cho hệ thống điện nhẹ và trạm phụ

Nhà thầu chính: SUNTEC CORP

Thời gian: từ 01/03/2013 đến 31/08/2013

Giá trị: 2.900.000.000 VNĐ (Hai tỷ chín trăm triệu)

 ——————————————————————————————–

03. Nhà máy LIXIL-DAIWA HO

Địa điểm: KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai 

Công việc: Cung cấp nhân công cho hệ thống điện nhẹ và trạm phụ 

Nhà thầu chính: KINDEN Co., Ltd 

Thời gian: từ 01/02/2013 đến 30/09/2013 

Giá trị: 2.800.000.000 VNĐ (Hai tỷ tám trăm triệu)

————————————————————————————–  

04. Nhà máy BELMONT – TAKARA

Địa điểm: KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai 

Công việc: Cấp nguồn trung thế và hệ thống trạm phụ 

Nhà thầu chính: TAIKI-SHA Co., Ltd 

Thời gian: từ 01/01/2013 đến 31/07/2013 

Giá trị: 550.000.000 VNĐ (Năm trăm năm mươi triệu)

————————————————————————————————————–

05. Nhà máy HAZAMIZU VIENAM

Địa điểm: KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Công việc: Cung cấp nhân công và một phần vật tư cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: CTY TNHH KỸ THUẬT PHÚ HANH

Thời gian: từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013

Giá trị: 822.000.000 VNĐ (Tám trăm hai mươi hai triệu)

———————————————————————————————————-

 

Related Project