CÁC DỰ ÁN NĂM 2012

CÁC DỰ ÁN VTT M&E Co., Ltd ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2012

01. SHOWA FACTORY

Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP I, Tỉnh Bình Dương

Nhà thầu chính: SEEMTEC Co., Ltd

Công việc: Cung cấp nhân công cho hệ thống điện nhẹ

Thời gian: 10/03/2012 đến 25/06/2012

Giá trị: 1.218.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm mười tám triệu)

 

02. Nhà máy NESSTLE

Địa điểm: Khu công nghiệp AMATA, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Nhà thầu chính: KINDEN Co., Ltd

Công việc: Cấp nguồn cho nhà máy sản xuất

Thời gian: 01/06/2012 đến 01/08/2012

Giá trị: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

 

03. NIDEC SEMITSU

Địa điểm: Khu công nghệ cao TP.HCM

Nhà thầu chính: KINDEN Co., Ltd

Công việc: Cấp nguồn cho nhà máy

Thời gian: 01/06/2012 đến 31/12/2012

Giá trị thực hiện: 2.500.000.000 (hai tỷ năm trăm triệu đồng)

 

04. Nhà máy VINAMILK

Địa điểm: Nhà máy VINAMILK, TP.HCM

Công việc: Cấp nguồn cho nhà máy

Thầu trực tiếp

Thời gian: Từ 01/08/2012 đến 30/10/2012

Giá trị thực hiện: 765.000.000 VNĐ (Bảy trăm sáu mươi lăm triệu)

 

05. Nhà máy SHINWA VIETNAM

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công việc: Cấp nguồn cho nhà máy

Nhà thầu chính: PORTEC Co., Ltd

Thời gian: Từ 15/09/2012 đến 15/11/2012

Giá trị thực hiện: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

 

06. Nhà máy HAYZAMISU

Địa điểm: KCN LONG ĐỨC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

CÔng việc: Cấp nguồn cho nhà máy

Nhà thầu chính: PORTEC Co., Ltd

Thời gian: Từ 15/09/2012 đến 15/11/2012

Giá trị thực hiện: 750.000.000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi triệu đồng)

 

07. Nhà máy KAO VIETNAM

Địa điểm: KCN Amata, ĐỒNG NAI

Công việc: Cấp nguồn cho nhà máy

Thầu trực tiếp

Thời gian: Từ 15/09/2012 đến 25/11/2012

Giá trị thực hiện: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

 

08. Nhà máy SUZUKI VIETNAM

Địa điểm: LOTECO, Tỉnh Đồng Nai

Công việc: Nhân công cho hệ thống điện nhẹ và trạm điện phụ

Nhà thầu chính: KINDEN Co., Ltd

Thời gian: Từ 01/09/2012 đến 31/05/2013

Giá trị thực hiện: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

Related Project