CÁC DỰ ÁN NĂM 2011

Các dự án mà Cty VTT M&E Co., Ltd đã thực hiện trong năm 2011

01. TAKIGAWA

Địa điểm : Tại VSIP II, Tỉnh Bình Dương

Công việc: Cung cấp nhân công và vật tư phụ cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: YURTEC

Thời gian: Từ 25/06/2011 đến 31/01/2012

Giá trị : 2.520.000.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu)

 

02. SAIGON PRECISION

Địa điểm: Khu chế xuất Linh Trung – Thủ Đức – TP.HCM

Công việc: Cung cấp nhân công và vật tư phụ cho việc lắp đặt hệ thống điện

Nhà thầu chính: SUNTEC

Thời gian: Từ 15/09/2011 đến 31/01/2012

Giá trị : 1.200.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm triệu)

 

03. VINACOSMO Co., Ltd

Địa điểm: Khu chế xuất TÂN THUẬN, TP.HCM

Công việc: Cung cấp nhân công và toàn bộ vật tư cho việc đổi mới hệ thống điện.

Thầu trực tiếp

Thới gian: 05/10/2011 đến 05/03/2012

Giá trị: 3.255.000.000 VNĐ (Ba tỳ hai trăm năm mươi lăm triệu)

 

04. UCHIHASHI ESTEC

Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương

Công việc: Chi phí nhân công và vật tư phụ cho công trình phụ nhà máy

Nhà thầu chính: Yurtec

Thời gian: 15/12/2011 đến 15/01/2012

Giá trị: 630.000.000 (Sáu trăm ba mươi triệu)

 

Related Project