CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Thông tin

» DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

VTT-001

 

 

 

 

 

TRẦN HOÀNG HẢI

Director  

 

 

 hoanghai@vttco.vn

0903.848.323

 

 

 

     

VTT-003

 

VŨ PHI LONG

Tech. Manager

philong@vttco.vn

0933.638.321

VTT-004

 

 

LÊ THANH VINH

Tech. Manager

thanhvinh@vttco.vn

0989.721.810 

 

     

VTT-006

 

 

NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

IT Section

nguyengocuong@vttco.vn

0903.984.201

VTT-007

 

 

PHAN THỊ NGUYỆT THẢO

Accounting

nguyetthao@vttco.vn

0937.912.756

VTT-008

 

 

ĐỖ THỊ NGỌC DUNG

Purchasing & Material

ngocdung@vttco.vn

0933.777.069

VTT-009

 

 

TRẦN THỊ DUYÊN

Human & Resources

ttduyen@vttco.vn

0989.771.649

VTT010

 

 

HOÀNG KIM ĐÔNG DUY

Design group

dongduy@vttco.vn

 0987375480

 

     

 

     

 

     

VTT-014

 

 

NGUYỄN DANH NÚI

Supervise

 danhnui@vttco.vn

0983504918

 

     

 

     

 

     

 

     

VTT-019

 

 

NGUYỄN MINH TOÀN

Staff 

minhtoan@vttco.vn 

01668842160

 

     

 

     

VTT-022

 

 

NGÔ DUY THANH

Staff 

 duythanh@vttco.vn

0939349897

 

     

 

     

VTT-025

 

 

NGUYỄN VĂN LẼ

Staff 

 vanle@vttco.vn

0933252399

 

     

VTT-027

 

 

ĐA QUỐC TUẤN

Staff 

 daquoctuan@vttco.vn

01682442284

 

     
bsb.com.vn