CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Thông tin

» CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VTT M&E Co., Ltd

CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VTT M&E Co., Ltd

 

+ Triết lý kinh doanh:

-        Nguồn nhân lực là thành phần chủ yếu tạo sản phẩm, dịch vụ. Do đó, lấy nguồn nhân lực làm trọng tâm cho sự phát triển. Thực hiện triệt để chính sách: “ Thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài

-        Người lao động phải tự làm chủ doanh nghiệp, gắn lợi ích với lợi ích của doanh nghiệp.

-        Phát huy sức mạnh sáng tạo, tinh thần đoàn kết và đề cao sức mạnh tập thể.

-        Tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh, lành mạnh, bình đẳng và công bằng.

-        Cơ hội chia đều cho mọi người, lợi nhuận chia theo năng lực.

-        Luôn giữ uy tín để tồn tại, đổi mới để phát triển.

-        Chất lượng và hiệu quả là chỉ tiêu để đánh giá năng lực của từng cá nhân cũng như của doanh nghiệp.

-        Lợi nhuận hợp pháp - Đạo đức doanh nghiệp.

-        Chia sẽ với cộng đống.

-        Nêu cao tinh thần tự chủ, tự tôn dân tộc Việt Nam.

+ Mục tiêu kinh doanh:

-        Lợi ích của Khách hàng là lợi ích của chính mình. Luôn xứng đáng là đối tác, là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

+ Chiến lược kinh doanh:

-        Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có, đồng thời xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng nâng cao của khách hàng.

+ Chính sách quản lý chất lượng:

-        Nhận thức rằng chất lượng nguồn nhân lực tạo ra các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng là nhân tố có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chúng tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã hướng mọi nổ lúc vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ để tối đa hóa lợi ích của khách hàng.

-        Để tạo điều kiện duy trì tính liên tục và thống nhất của hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời để chuẩn hóa và kiểm soát được rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, VTTMECo đã ban hành “Sổ tay quản lý chất lượng” trong toàn bộ hệ thống. Đây là tài liệu nêu rõ chủ trương, chính sách, nguyên tắc chung và nội dung về quản lý chất lượng mà VTT M&E Co., Ltd cam kết thực hiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

-        Trên cơ sở hoạch định mục tiêu quản lý chất lượng, VTT M&E Co., Ltd xây dựng và thực hiện chính sách quản lý nguồn nhân lực, hoạch định và kiểm tra quá trình tạo nguồn nhân lực, sản phầm, dịch vụ chất lượng cao, quản lý toàn bộ các qui trình trong hệ thống, quản lý chất lượng, thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng cũng như của đối tác để đo lường, phân tích, cải tiến, khắc phục các tồn tại nhằm hoàn thiện hơn nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ…

 + Tầm nhìn và sứ mệnh:

-        Chúng tôi phấn đấu đến năm 2020, VTT M&E Co., Ltd sẽ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện lực, cơ điện trong cả nước, và hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

bsb.com.vn