CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Dịch vụ

» Hệ thống ống thông khí

Hệ thống ống khí có nhiệm vụ phân phối và vận chuyển không khí bao gồm các phần chính:

-        Hệ thống ống gió: cấp gió, hồi gió, khí tươi, thông gió..

-        Các thiết bị đường ống gió: van điều chỉnh, tê, cút, chạc…

-        Quạt cấp không khí và thu hồi khôg khí.

Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống là vận chuyển không khí là công cụ và phương tiện truyền dẫn không khí đã được xử lý cấp cho các bộ phận tiêu thụ: không khí tươi, không khí tuần hoàn, không khí thông gió.

Vì lí do đó, mà hệ thống ống dẫn không khí phải đảm bảo bền đẹp, tránh được các tổn thất vầ nhiệt, về độ ẩm trong quá trình vận chuyển, đảm bảo phân phối không khí đều khắp đến các bộ phận.

bsb.com.vn