CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Dự án tiêu biểu » Dự án đã hoàn thành

Dự án Nhà máy VINA KYOEI STEEL EXPANSION

Dự án Nhà máy VINA KYOEI STEEL EXPANSION

Dự án Nhà máy AIR WATER - VIETNAM

Dự án Nhà máy AIR WATER - VIETNAM

Dự án Nhà máy HORY VIETNAM

Dự án: Nhà máy HORY VIETNAM

Dự án Nhà máy LIXIL GLOBAL VIETNAM

Dự án: Nhà máy LIXIL GLOBAL VIETNAM (thuộc Tập đoàn LIXIL Nhật Bản)

bsb.com.vn