CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Dự án tiêu biểu » Dự án đã hoàn thành

Nhà máy Nitori

Nhà máy NITORI VIETNAM tại Bà rịa - Vũng tàu

Nhà máy ASTI

Nhà máy ASTI ELECTRONIC VIETNAM

Dự án Nhà máy VINA KYOEI STEEL EXPANSION

Dự án Nhà máy VINA KYOEI STEEL EXPANSION

bsb.com.vn