CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Dự án tiêu biểu

Dự án Nhà máy AIR WATER - VIETNAM

Dự án Nhà máy AIR WATER - VIETNAM

Dự án Nhà máy HORY VIETNAM

Dự án: Nhà máy HORY VIETNAM

Dự án Nhà máy LIXIL GLOBAL VIETNAM

Dự án: Nhà máy LIXIL GLOBAL VIETNAM (thuộc Tập đoàn LIXIL Nhật Bản)

Dự án Khu công nghiệp LONG ĐỨC

Dự án: Khu công nghiệp LONG ĐỨC

 

CÁC DỰ ÁN NĂM 2014

Các dự án VTT M&E Co., LTD đã thực hiện trong năm 2014

« 1 2 3 4 5 »
bsb.com.vn